Forebyggende medisin

Forebyggende medisin er den medisinske spesialiteten som har ansvaret for planlegging, overvåking og evaluering av forebyggingspolitikk på det medisinske og sykehusområdet, for å beskytte og fremme helsen til pasienter og ansatte ved senteret.   Helsefremmende arbeid Sykdomsforebygging Folkehelseledelse