Bedrifts policy

Retningslinjene for integrert kvalitetssystem opprettes for å angi kvalitetsstandarder for alle tjenester som leveres av Hospital Clínica Benidorm slik at kundetilfredshet hos både interne og eksterne kunder er sikret, i bærekraftige og beskyttede omgivelser med respekt for miljøet.

 

  Original dokument

HCB garanterer best mulig personvern og sikkerhet i forbindelse med tjenestene som ytes. Autentisitet, konfidensialitet, integritet og sporbarhet er hjørnesteiner i arbeidet for personvern og sikkerhet.

Ledelsen for GRUPO HCB forplikter seg til å lede og fremme tiltak for å oppnå alle nivåer av sikkerhet og personvern og alle mål som er definert i retningslinjene, som en del av våre kontinuerlige anstrengelser for å gi helsetjenester av ypperste klasse, der personvern og sikkerhet er en integrert del av tjenestenes kvalitet.

  • Vi vil utstyre bedriften med de nødvendige materialer og menneskelige ressurser for å kunne oppnå målene i retningslinjene for sikkerhet.
  • Vi vil oppnå den høyest mulige grad av personvern og sikkerhet gjennom opplæring og motivering av de ansatte.
  • Vi vil etablere kanaler for kommunikasjon og deltakelse for alle de ansatte for en kontinuerlig forbedring av personvern og sikkerhet.
  • Vi vil kommunisere viktigheten av å oppfylle alle lovkravene ved håndtering av personopplysninger.

 

  Original dokument

sykelighet og dødelighet hos pasienter innlagt på sykehus. Av denne grunn etablerer Hospital Clínica Benidorm Management en plan for forebygging og kontroll av infeksjoner assosiert med helsesektoren for å etablere overvåkings-, forebyggings- og kontrollstrategier som er nødvendige for å forhindre nosokomielle infeksjoner hos pasienter, slektninger, helsearbeidere og personal på opplæring.

 

  Dokument Smittevernpolitikk

Alle tester og informasjon om COVID 19

All informasjon om typer av tester, priser og tider på HCB´s COVID steder